.:کتاب "مناسب سازی محیط شهری برای نابینایان و کم بینایان"


در کشور ما در سالهای اخیر اقداماتی در جهت بهبود وضعیت معابر پیاده و توجه به مسیر حرکتی نابینایان توسط شهرداری ها صورت پذیرفته  و به ویژه در تهران تقریبا تمامی خیابانهای اصلی، برخی از معابر فرعی و بسیاری از پارک ها، مسیری جهت عبور نابینایان درنظر گرفته شده است. اما این فعالیت ها متأسفانه کامل نبوده اند و از لحاظ فنی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

در این پژوهش برای دستیابی به روش مناسب سازی پیاده روها برای نابینایان، به مطالعه میدانی چند شهر در ایران و خارج از کشور پرداخته شده است و ضمن  بررسی طراحی مسیر عبوری نابینایان، بایدها و نبایدهای طراحی در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در انتها نیز پیشنهاداتی در بهبود وضعیت موجود ارائه گشته است.

این کتاب دارای شش فصل به شرح ذیل است:

فصل اول، طرح پژوهش:

در این فصل نویسندگان خلاصه ای از اهمیت پیاده روی در توسعه پایدار شهری و ضرورت درنظرگیری مشکلات معلولین جسمی در استفاده از شبکه دسترسی پیاده را بیان نموده اند.

فصل دوم، چهارچوب نظری پژوهش:

در این پژوهش نویسندگان تئوری طراحی فراگیر (UD) و اصول آن را که هدف اساسی آن تلاش برای تأمین نیازهای اکثریت استفاده کنندگان است مرود بررسی قرار داده اند. همچنین موانع معماری ای که امکان حرکت کامل از افرادی با محدودیت های موقت یا دائم را سلب می کند نیز معرفی شده اند.

فصل سوم، تجربه ها و ضوابط جهانی:

در این فصل از پژوهش برای دستیابی به روش مناسب سازی پیاده روها برای نابینایان، اقدامات شهرهای سایر کشور ها (بانکوک و پاتایا در تایلند، کوالالامپور در مالزی، لندن در انگلیس، استانبول در ترکیه و دیب در امارات متحده عربی) بررسی شده است.

فصل چهارم، بررسی ضوابط و مقررات ایران درخصوص مناسب سازی معابر و سایر فضاهای شهری برای نابینایان و کم بینایان

فصل پنجم، یافته های مطالعات میدانی داخلی:

در این فصل برخی اقدامات غیراصولی انجام شده در زمینه پیاده راه سازی برای نابینایان در شهرهای تهران، شیراز، مشهد و قزوین بررسی شده است. همچنین نظرات شهروندان درخصوص مسیرهای مناسب سازی شده برای نابینایان عنوان و تحلیل گردیده است.

فصل ششم، نتیجه گیری، پیشنهادها و ضوابط:

در این بخش ضمن بیان مشکلات مربوط به مسیرهای مخصوص نابینایان در ایران، ضوابطی درجهت اصلاح و بهبود این مسیرها آورده شده است.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:21

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه