.:کتاب"شهرسازی شهروندگرا"


این کتاب آموزنده شیوه های نوینی را برای حرفه ای ها و تصمیم گیران و همه کسانی که نگران سرنوشت و آینده محیط های شهری هستند پیشنهاد می کند و مجموعه ارزشمندی از نمونه های موفق شهرسازی را در اختیار خواننده قرار می دهد.

این کتاب دارای دوازده فصل به شرح ذیل است:
فصل اول: تنزل عرصه‌ی عمومی
فرانسیس در این فصل ادعا می‌کند که بیش‌ترین آسیب‌ها (به محیط شهری) طی بیست یا سی سال گذشته با توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز ایجاد و سبب شده است تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند.
فصل دوم: مکان‌ها مهم‌ترند

نویسنده در این فصل بر این نکته تأکید می کند که تنها خیابان ها مهم نیستند، مکان های سازنده عرصه عمومی شهرها، اشکال، اندازه ها و کاربری های متعددی دارند که همگی متعلق به به جامعه هستند و نباید فراموش کرد که پیدایش آنها بخاطر کاربری، سود دهی و نشاط آفرینی آنهاست.
فصل سوم: از گذشته چه آموخته‌ایم؟
تیبالدز معتقد است که ساخت و سازهای جدید شهری بایستی به گونه ای باشند که همانند ابنیه گذشته در یاد و خاطره مردم جاودانه گردند.
فصل چهارم: ادغام کاربری‌ها وفعالیت‌ها
به عقیده نویسنده در زندگی یک شهر یا محیط شهری، کاربری ها و فعالیت ها از ساختمان ها مهم ترند. بهترین محیط های شهر آنهایی هستند که در آنها کاربری ها ادغام شوند و طیف متنوعی از فعالیت ها و تخصص ها به وجود آید.

فصل پنجم: مقیاس انسانی
 شهر بایستی در یک مقیاس انسانی طراحی گردد زیرا محیطهای شهری به انسانها تعلق دارند و نه به اتومبیلها و یا پروزهای عظیم.
فصل ششم: آزادی عابران پیاده
بسیاری از شهرها و محیط‌های شهری را به آسانی می‌توان انسان‌گراتر از وضعیت کنونی‌شان شکل داد. برای این کار خیابان‌های پیاده‌رو باید افزایش یابد و به ویزگیهای بصری فضاهای پیاده رو توجه شود.

فصل هفتم: قابلیت دسترسی برای همگان

طراحان شهری بایستی از هر فرصتی جهت از بین بردن موانع در محیطهای شهری و قابل دسترس نمودن آنها برای عموم مردم بهره گیرند .

فصل هشتم: ایجاد موضوع
محیطهای شهری بایستی ازویزگی خوانایی برخوردار بوده وبه سهولت قابل درک باشند که نشانه های شهری می توانند نقش مهمی را در این امر ایفا نمایند.
فصل نهم: محیط‌های ماندگار
انتخاب مصالح با کیفیت در طول زمان سبب می گردد که یک فضا چه از جهت کارکرد و چه از لحاظ زیبایی مطلوبیت خود را حفظ نماید

فصل دهم: کنترل تغییرات
بایستی جلوی تغییراتی را که در مدت زمانی کوتاه و به صورت غیر منتظره صورت می گیرند و سبب گمراهی شهروندان می گردند گرفت .
فصل یازدهم: ادغام روش‌ها

مسائل مطرح در طراحی شهری هرگز موضوع سیاه و سفید و یا گزینه‌های نهایی نیستند، بلکه موضوع رسیدن به تعادل مطرح است.
فصل دوازدهم: نوزایی عرصه‌ی عمومی
در فصول پایانی نیز مولف طراحان ومدیران شهری را به ادغام اصول ذکر شده ترغیب نموده و به نوزایی عرصه های عمومی نیز می پردازد
زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:22

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه