.:کتاب "آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و باز آفرینی"


هسته های مرکزی شهرهای ایران ، به ویژه درحوزه بافت های کهن  و تاریخی ، که زمانی در اوج سرزندگی قرار داشتند ، اکنون رو به افول نهاده اند. سرزندگی دیرینه  این عرصه های ماندگار نتیجه کنش سازنده جمعی نیاکانی بودند که نیکویی کردار و گفتار و رفتار  خود را بر بناها و بافت های آبادی ها و شهرهای خود آذین بسته و متبلور نمودند .

هر شهری پتانسیل والائی و خوب بودن را دارد. رمز گشایی کیفیت های ذاتی ،که نشان دهنده‌ی ویژگی های منحصر به فرد یک مرکز شهر است اساس ساخت مکان های به یاد ماندنی فضاهای آرامش بخش و انرژی بخش و محیط های غنی می باشد . سلامت مرکز شهر برای توسعه اقتصادی شهر و منطقه فراگیر آن نقش حیاتی دارد .مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران باید با مشارکت مستمر در طراحی حساس ، توسعه با کیفیت بالا و عمل گرایی اقتصادی به تعهد خود نسبت به توسعه و ارتقائ کیفی محیط عمل نمایند.

این کتاب راهنمایی را برای طراحان شهری ، راهبران حرفه ای و اجتماعی  و مدیران شهری  در جهت ارتقاء و سامان بخشی کیفیات محیطی قلمرو  های همگانی  به ویژه همگانی  بیرونی ، فراهم می نماید..

فهرست مطالب :مقدمه، فصل اول : چشم انداز تاریخی، فصل دوم : اصول باز آفرینی، فصل سوم : اجزائ عناصر بازار، فصل چهارم : اهمیت مکان، فصل پنجم : اصول طراحی مکان (مرکز شهر (، فصل ششم : فضا های همگانی، فصل هفتم : قلمرو پیاده، فصل هشتم : حرکت سواره، فصل نهم : حمل و نقل همگانی، فصل دهم : تسهیلات پارگینگ، فصل یازدهم : ضوابط راهنمایی هدایت و کنترل توسعه (ساخت و ساز(، فصل دوازدهم : خطوط راهنماهای تهیه رنامه (برنامه سازی)، فصل سیزدهم :فرآیند چشم انداز سازی، فصل چهاردهم : طرح توسعه ، فصل پانزدهم : اجرای طرح (برنامه )، منابع و ماخذ، واژه نامه ها

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:22

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه