.:کتاب "هویت شهر ( با نگاهی به هویت شهر تهران)"


واژه « هویت» امروزه در برخورد با مسائل مرتبط با معماری و شهرسازی در شمار واژگان پرمصرف قرار گرفته است.
هویت شهر در ابتدا مفهومی قابل درک آنهم بصورتی سهل و ممتنع بنظر می رسد. قطعاً فرآیند اداراک این واژه در بین عامله مردم نیز اتفاق افتاده است، اما درک متخصصین، برنامه ریزان و دست اندرکاران اجرائی شکل متفاوت تری بخود گرفته و نیازمنددقت نظر و معیارمند بودن می گردد.
مطلوبیت فضاهای شهری از جنبه های هویتی و حس مکان و ارزشهای زیبائی شناختی هویتمند، بی تردید در ارتقاء فرهنگ جامعه و شخصیت افرادی که در آن فضاها رشد کرده و تعامل می نمایند موثر است.
به هر تقدیر یافتن زبان مشترک بین ادراک عامه مردم و متخصصین و حتی مدیران شهری نیازمند شناسائی ساختارهایی است که مجموعاً یک فضای شهری را هویتمند جلوه می دهند
کتاب" هویت شهر" با تکیه بر نمونه موردی بسیار قابل توجه یعنی تهران، سعی در تعریف وتبیین مفهوم هویت در معنای عام خود، مصادیق و جلوه های آن در شهر و معرفی مولفه های مختلف هویت شهر دارد. در این کتاب، تقسیم بندی کلی این مولفه ها به شرح ذیل قابل پیگیری است:

  • مولفه های طبیعی هویت یک شهر

بی تردید هر شهری از ویژگی هایی در بستر طبیعی خود برخوردار است که آن را از سایر شهرها متمایز می کند. چنین مولفه ای یک فرصت و یک امتیاز منحصر بفرد برای تشخص و حس مکان یک فضاست. ویژگی هایی که چه بسا شهروندان نسل اندر نسل و طی سالیان و قرون آن را تجربه کرده و شیوه های زندگی خود را با تاثیر از آن شکل داده اند.

  • مولفه های مصنوع

عناصر مصنوع هر شهر بصورت کالبدی و ساختاری در لایه های مختلف زمان در شهر متبلور شده و منظر عمومی یک شهر را شکل داده اند و داستان رشد و حیات یک شهر را می توان از شناسائی این عناصر شنید و خواند.


این کتاب دارای 5 فصل به شرح ذیل است:

  • تعاریف و مفاهیم
  • هویت و شهر
  • بحران هویت شهری
  • مولفه های هویت
  • هویت تهران

در نهایت علاقمندان به مولفه های مختلف هویت در" تهران" می توانند درفصل آخر اطلاعات سودمندی در خصوص فضاها و عرصه ها، تک بناها و ویژگی های طبیعی و تاریخی این شهر
بدست آورند.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:23

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه