.:کتاب کلیدواژه های زیباسازی شهری

مفهوم زیبایی شناسی، موضوعی است که در گذر زمان همواره دستخوش دگرگونی ها و تحولات فراوانی بوده است. این مفهوم دارای وجوه و ابعاد مختلفی است که شناسایی آن برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مفهوم زیباسازی از مفاهیمی است که در حیطه مفهوم زیبایی شناسی، برای مدیران و فعالان حوزه های مختلف شهری، اعتبار و معنا پیدا می کند. کتاب کلیدواژ های زیباسازی شهری از دسته کتاب هایی است که به همت سازمان زیباسازی به منظور آشنایی هرچه بیشتر شهرسازان، مدیران، فعالان و کارشناسان امور شهری با مفاهیم و واژه های زیباسازی شهری منتشر شده و دراختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

از دیگر اهداف تهیه و تدوین این کتاب، می توان به آشنایی فراگیران دوره های آموزش مشترک عمومی سازمان زیباسازی تهران برای تکمیل و ارتقاء اطلاعات و دانش اصناف، شورایاری ها، مدیران محله و سایر دست اندرکاران علاقه مند به زیباسازی شهری اشاره کرد.

کتاب کلیدواژه های زیباسازی شهری در3000 نسخه 135 صفحه ای و هفت فصل؛ با عناوین دانش پایه و مفاهیم اساسی زیباسازی شهری، طراحی در شهر، مبلمان شهری، هنرهای شهری، عناصر شهری، کیفیت زندگی و فضای شهری و آلودگی نوری و زیباسازی شهری منتشر شده که هرکدام از فصول بنا به فراخور عنوان فصل در بخش های کوچک تر به بررسی و تشریح این مفاهیم پرداخته است.

گفتنی است در تهیه و تدوین این کتاب، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و جمعی از صاحب نظران و محققان این حوزه با سازمان زیباسازی همکاری داشته اند.

این کتاب یکی از کتاب های مجموعه نه گانه کتاب های آموزش عمومی زیباسازی شهری است که علاقه مندان برای تهیه آن می توانند به کتابخانه سازمان زیباسازی مراجعه کنند.