.:کتاب ابنیه تهران از سوی سازمان زیباسازی منتشر شد

سازمان زیباسازی شهر تهران کتاب ابنیه تهران را در 5 جلد منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، کتاب ابنیه تهران با عنوان " ابنیه و فضاهای پیرامونی از بدو پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی " منتشر می شود.

جلد اول این کتاب شامل ابنیه تهران در مناطق 1 تا 6 است که در 440 صفحه و در قطع 36*36 خشتی و در تیراژ یک هزار و 150 جلد منتشر می شود.

در کتاب ابنیه تهران 24 عکاس به مدت یک سال از فضاها و ابنیه قدیمی تهران عکاسی کرده و در نهایت 80 هزار فریم عکس از کل ساختمان های قدیمی تهران تهیه شده است.

این کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و مهمترین نکته کتاب در این است که بسیاری از بناهایی که عکاسان از آنها عکاسی کرده اند هنوز از سوی سازمان میراث فرهنگی به ثبت نرسیده است.

در حال حاضر 478 بنای تاریخی و ارزشمند از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است این درحالی است که تعداد ابنیه ثبت شده در دوربین عکاسان، که حاصل کاری میدانی است، حدود 1700 بنا است.

عکاس های گرفته شده در سه حالت نمای دور، نمای میانه و نمای درشت گرفته شده است و تقریبا از هر عکاس 5 تصویر از هر بنا در کتاب منتشر می شود.

4 جلد دیگر این کتاب شامل ابنیه تاریخی مناطق 6 تا 22 تهران است که در حال حاضر به صورت ماکت در آمده و انتشار آن در سال آینده انجام می شود.


زمان آخرین ویرایش: شنبه, 31 فروردين 1392 10:51

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه