.:کتاب ویژه نامه شهر، زندگی، زیبایی - تبلیغات محیطی

تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

نوبتو سال انتشار:1391


مباحث کتاب:

تبلیغات محیطی در تعریف آکادمیک به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید مشتری اطلاق می گردد. دیوار نوشته ها، بیلبورد، تبلیغات داخل خطوط مترو، ایستگاه های اتوبوس، پله های عابر و مکانهای عمومی مانند هتل ها، پارک ها، شهرها و... مصداقهایی برای تبلیغات محیطی هستند. اما موضوع تبلیغات محیطی به مثابه یک رسانه موثر، قابل تامل و وارسی بیشتر است. از این جهت به تبلیغات محیطی صرفا با نگاه تجاری یا ابزاری جهت ارایه مطلوب کالا نگریسته نمی شود بلکه جزیی از فرهنگ یک شهر تلقی می گردد که تلاش دارد در جهت مقاوم سازی آموزه های فرهنگی بکار گرفته شود. از همین رو نگاه به تبلیغات محیطی نگاهی کلی از زاویه فرهنگ ایران اسلامی است.

اگرچه در این صنعت در ایران بسیار نوپاست و از حدود سال 1368 در کشور شکل گرفته است و متخصصان این حرفه بسیار نادرند، ولی توسعه آن باید همزاد با آسیب شناسی آن باشد و از سویی دیگر شیوه های تبلیغاتی رایج نیز باید در جهت حفظ زیبایی بصری، هویت دینی وملی شهر و حقوق شهروندان قرار گیرد و باید این پیام را به جامعه القا کند که منابع اقتصادی، مقدم بر قوانی نیست.

سازمان زیباسازی به عنوان متولی تبلیغات محیطی شهر تهران در چارچوب ارزش های دینی، حقوق شهروندی و زیبایی شه تهران سیاست های راهبردی خود را با همراه نخبگان و دانشگاهیان عملیاتی نموده و ویژه نامه تبلیغات محیطی سعی در بیان برخی مسایل، نقاط قوت و ضعف و راهکارهای بهبود این پدیده با کمک استادان دانشگاه و حوزه مدیریت شهری دارد.


زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 06 دی 1391 12:30

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه