.:کتاب "کارنامه طرح های مطالعاتی"

نام کتاب:کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران-89-1368

ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

شمارگان: 1000 جلد

نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390


مباحث کتاب:

زمانیکه شهرها تحت تأثیر عوامل مختلف دچار رشد بی­رویه شده و گسترش می­یابند؛ بالطبع دچار تغییر و تحولات آن چندان منطقی و قاعده­مند پیش نمی­رود که نتیجه آن ناهنجاری در سیمای فضاهای شهری است. از آنجا که زیبایی در محیط زندگی همواره خواست همگان بوده و استفاده از قواعد زیبایی­شناختی در ساخت کلان شهرها با زندگی و نشاط جوامع انسانی عجین شده است؛ نظر مدیران شهری و صاحب­نظران به امر زیباسازی شهرها جلب شد. از اینرو سازمان­ها و نهادهای مختلفی به منظور زیباسازی شهر تهران و رفع نقایص و معایب موجود در شهر دست بکار شدند.

به همین منظور سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 1354 با عنوان اداره کل امینی و آموزش ترافیک تشکیل و در سال 1364 به سازمان زیباسازی شهر تهران تغییر نام داد.

کتاب «کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران» پس از معرفی سازمان زیباسازی به بیان مهم­ترین اهداف این سازمان پرداخته است و با نگاهی اجمالی به معرفی اقدامات، طرح­های پژوهشی و پروژه­های انجام شده در این سازمان پرداخته است.

در پایان کتاب نیز حجم طرح­های انجام شده در فاصله سال­های 1368 تا 1389 در این سازمان به صورت نمودار نشان داده شده است.

زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 15 شهریور 1391 08:48

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته‌است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار برجا…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه