.:کتاب "کارنامه طرح های مطالعاتی"

نام کتاب:کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران-89-1368

ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

شمارگان: 1000 جلد

نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390


مباحث کتاب:

زمانیکه شهرها تحت تأثیر عوامل مختلف دچار رشد بی­رویه شده و گسترش می­یابند؛ بالطبع دچار تغییر و تحولات آن چندان منطقی و قاعده­مند پیش نمی­رود که نتیجه آن ناهنجاری در سیمای فضاهای شهری است. از آنجا که زیبایی در محیط زندگی همواره خواست همگان بوده و استفاده از قواعد زیبایی­شناختی در ساخت کلان شهرها با زندگی و نشاط جوامع انسانی عجین شده است؛ نظر مدیران شهری و صاحب­نظران به امر زیباسازی شهرها جلب شد. از اینرو سازمان­ها و نهادهای مختلفی به منظور زیباسازی شهر تهران و رفع نقایص و معایب موجود در شهر دست بکار شدند.

به همین منظور سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 1354 با عنوان اداره کل امینی و آموزش ترافیک تشکیل و در سال 1364 به سازمان زیباسازی شهر تهران تغییر نام داد.

کتاب «کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران» پس از معرفی سازمان زیباسازی به بیان مهم­ترین اهداف این سازمان پرداخته است و با نگاهی اجمالی به معرفی اقدامات، طرح­های پژوهشی و پروژه­های انجام شده در این سازمان پرداخته است.

در پایان کتاب نیز حجم طرح­های انجام شده در فاصله سال­های 1368 تا 1389 در این سازمان به صورت نمودار نشان داده شده است.

زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 15 شهریور 1391 08:48

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات محیطی در تعریف آکادمیک به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه