.:کتاب "تبلیغات محیطی"

نام کتاب:تبلیغات محیطی (مقالات و آراء نشست­های تخصصی)-زمستان1389

ناشر:نشر پیکره

تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

شمارگان: 1500 جلد

نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390

مباحث کتاب:

جهان معاصر به مکانی برای ارائه پیام­های تبلیغاتی به مخاطبان تبدیل شده است. در این میان عواملی چون عدم تناسب در زوایای دید ناظرین، بی­هویتی در تبلیغات، منظر شهری ما را تحت تأثیر قرار داده­اند. انسان این عصر در میان ازدحام تصاویر گرفتار شده و در این عصر سازمان­دهی فضا امری مهم و غیر قابل اجتناب به نظر می­رسد.

سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی به منظور ایجاد زیبایی بصری شهر با طراحی مدبرانه و تابع اصول اقدام به برگزاری سلسله نشست­های تخصصی تبلیغات محیطی در سال 1390 نمود تا با رویکردی منتقدانه ابعاد مختلف تبلیغات محیطی را مورد ارزیابی قرار داده و راه کارهای مناسبی را برای ساماندهی آن ارائه دهد.

در کتاب تبلیغات محیطی مقالات ارائه شده در این نشست­ها در پنج فصل به شرح ذیل گردآوری شده است.

فصل اول-(تأثیر تبلیغات محیطی در سیمای شهر): با محوریت تأثیر تبلیغات محیطی در سیمای شهر به گرافیک محیطی، تبلیغات گوریلا و ساختار تبلیغات در منظر شهری پرداخته است.

فصل دوم-(تبلیغات محیطی و هویت فرهنگی شهر): به رابطه تبلیغات محیطی و هویت فرهنگی شهر و نقش تبلیغات محیطی را در شکل­گیری هویت بصری شهر مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم-(شرکت­های تبلیغاتی و توانمندسازی تبلیغات محیطی): در رابطه با شرکت­های تبلیغاتی بوده و به تعامل انسان و تکنولوژی و آشنایی با تبلیغات محیطی و آینده آن پرداخته است.

فصل چهارم-(نقش فنآوری­های نوین در اثربخشی تبلیغات محیطی): به نقش فنآوری­های نوین در اثربخشی تبلیغات محیطی را مورد بحث قرار داده و به پیام و محتوا در تبلیغات محیطی و نقش شرکت­ها در توسعه تبلیغات محیطی پرداخته است.

فصل پنجم-(نقش و عملکرد بنگاه­های تبلیغاتی در زیباسازی شهر تهران): به نقش و عملکرد بنگاه­های تبلیغاتی در زیباسازی شهر تهران و نقش خلاقیت در تبلیغات محیطی و آسیب­شناسی بنگاه­های تبلیغاتی از منظر زیبایی­شناسی را مورد بررسی قرار داده است.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 14 مرداد 1391 15:01

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه