.:کتاب "تبلیغات محیطی"

نام کتاب:تبلیغات محیطی (مقالات و آراء نشست­های تخصصی)-زمستان1389

ناشر:نشر پیکره

تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

شمارگان: 1500 جلد

نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390

مباحث کتاب:

جهان معاصر به مکانی برای ارائه پیام­های تبلیغاتی به مخاطبان تبدیل شده است. در این میان عواملی چون عدم تناسب در زوایای دید ناظرین، بی­هویتی در تبلیغات، منظر شهری ما را تحت تأثیر قرار داده­اند. انسان این عصر در میان ازدحام تصاویر گرفتار شده و در این عصر سازمان­دهی فضا امری مهم و غیر قابل اجتناب به نظر می­رسد.

سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی به منظور ایجاد زیبایی بصری شهر با طراحی مدبرانه و تابع اصول اقدام به برگزاری سلسله نشست­های تخصصی تبلیغات محیطی در سال 1390 نمود تا با رویکردی منتقدانه ابعاد مختلف تبلیغات محیطی را مورد ارزیابی قرار داده و راه کارهای مناسبی را برای ساماندهی آن ارائه دهد.

در کتاب تبلیغات محیطی مقالات ارائه شده در این نشست­ها در پنج فصل به شرح ذیل گردآوری شده است.

فصل اول-(تأثیر تبلیغات محیطی در سیمای شهر): با محوریت تأثیر تبلیغات محیطی در سیمای شهر به گرافیک محیطی، تبلیغات گوریلا و ساختار تبلیغات در منظر شهری پرداخته است.

فصل دوم-(تبلیغات محیطی و هویت فرهنگی شهر): به رابطه تبلیغات محیطی و هویت فرهنگی شهر و نقش تبلیغات محیطی را در شکل­گیری هویت بصری شهر مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم-(شرکت­های تبلیغاتی و توانمندسازی تبلیغات محیطی): در رابطه با شرکت­های تبلیغاتی بوده و به تعامل انسان و تکنولوژی و آشنایی با تبلیغات محیطی و آینده آن پرداخته است.

فصل چهارم-(نقش فنآوری­های نوین در اثربخشی تبلیغات محیطی): به نقش فنآوری­های نوین در اثربخشی تبلیغات محیطی را مورد بحث قرار داده و به پیام و محتوا در تبلیغات محیطی و نقش شرکت­ها در توسعه تبلیغات محیطی پرداخته است.

فصل پنجم-(نقش و عملکرد بنگاه­های تبلیغاتی در زیباسازی شهر تهران): به نقش و عملکرد بنگاه­های تبلیغاتی در زیباسازی شهر تهران و نقش خلاقیت در تبلیغات محیطی و آسیب­شناسی بنگاه­های تبلیغاتی از منظر زیبایی­شناسی را مورد بررسی قرار داده است.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 14 مرداد 1391 15:01

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط دانش شهرسازی و مفهوم زندگی شبانه شهری، موضوع جدیدی را در شهرها شکل میدهد که از آن به عنوان «منظر شبانه شهری» یاد میشود. مفهومی نسبتاً جدید که چند سالی است در طراحی، مدیریت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه