.:کتاب «تهران در تصویر»

کتاب «تهران در تصویر»

نویسنده: یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار

کلانشهر تهران از نظر پیشینه تاریخی و در سنجش با شهرهای کهنسال ایران، شهری نوساز و جوان است. کهن ترین سندی که در آن از شهر تهران نام برده شده، کتاب تاریخ بغداد است. این شهر در گذشته دهی از ده های ری به شمار می رفت و پیش تر از این سند، در جایی دیگر نامی از تهران برده نشده است. آنچه پیداست این روستای سرسبز، در نیمه دوم سده دهم هجری مورد توجه شاه تهماسب صفوی قرار گرفت و او نیز دستور داد تا در سال 961 هجری قمری بارویی ( که دور آن را حدود 6 هزار گام، با 114 برج و 4 دروازه توصیف کرده اند) بر گرد شهر کشیده شود. از این زمان تهران چهره شهر به خود گرفت و روز به روز رو به گسترش نهاد.

سرعت گسترش شهر نشینی در تهران بلافاصله پس از پایتخت شدن و همچنین دوره های تاریخی که در این مدت بر چهر این شهر تاثیر گذاشته، تا به امروز موضوع پژوهش بسیاری از محققان بوده است. یکی از همین پژوهش ها کتابی با عنوان «تهران در تصویر» است. این کتاب با گردآوری تصاویر (مشتمل بر نقاشی ها، طرح ها و عکس های تهران قدیم) بر جا مانده، سعی کرده تهران را از گذشته تا امروز نشان دهد. بسیاری از تصاویر قدیمی این کتاب از منابع خارجی گردآوری شده که بیشتر از همه شامل نقاشی هایی است که در کتاب مورخان و یا در سفرنامه های آنان آمده است.

نویسنده در پای هر عکس توضیحی از موقعیت جغرافیایی عکس، سال تصویر، منبع استخراج تصویر  و زمان چاپ آن را ذکر کرده است. از سوی دیگر یکی از امتیازات کتاب دو زبانه بودن آن است که در هر صفحه علاوه بر زبان فارسی، مطالب به زبان انگلیسی نیز نوشته شده است.

کتاب «تهران در تصویر»به تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، معماری و هنر در حوزه شهرسازی تهران قدیم پرداخته و از این لحاظ که دیدی کلی به مخاطب ارائه می کند، می تواند منبع با ارزشی برای دانشجویان و محققان باشد.

این کتاب در 2 جلد و به کوشش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار گردآوری شده است. جلد نخست کتاب 456 صفحه و جلد دوم آن 444 صفحه است. چاب نخست کتاب از سوی انتشارات سروش در سال 1369 انتشار یافته است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • فصلنامه "معماری و فرهنگ" که در تابستان 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "بام های سبز، رهیافتی برای کلان شهرها" اختصاص دادبرای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه