.:کتاب "هنرمردمی : مبانی، تجربیات و مردم گرایی"

مشخصات کتاب

عنوان کتاب:Public art: theory, practice and populism

نام نویسنده: Cher Krause Knight

سال انتشار: 2008

انتشارات: Blackwell

 


نویسنده در این کتاب نگاه عمیقی به هنر عمومی و ظواهر مردمی و عامه پسند آن در جنبه‌های مختلف می‌پردازد:

کتاب با مروری بر تاریخ هنر عمومی آمریکا از آغاز قرن بیستم، زمانی که برنامه‌های دولتی به سمت مسائل فرهنگی گرایش می‌یافت، آغاز می‌شود. فصل دوم به بررسی کارهای هنری که در محدوده نمونه‌های متداول هنرهای عمومی قرار می‌گیرند، اختصاص دارد. فصل سوم رابطه متقابل میان هنر موزه‌ای و هنر عمومی مورد کنکاش قرار گرفته و در تلاش برای یافتن جواب این سوال است که چگونه می‌توانند تلاش‌های خود را راستای پیوند با فعالیت‌های مدنی افزایش دهند. در فصل پنجم کتاب به حامی‌های خصوصی و صنعتی توجه می‌کند که در جلب نظر و تخیل عموم موفق بوده‌اند و بحث می‌کند که هنرمندان و مدیران چگونه می‌توانند از آنها بیاموزند.


Chapter one: introduction

A short history of the United States, official public art works

Roosevelts new deal

General services administration’s art in architectural programs

National endowment for the art’s art in- public-places program

Chapter2 Conventional wisdom: Populist intentions within established paradigm

Art as monument, art as memorial

Art as amenity

Art in the park, art as the park

Art as the Agora

Art as pilgrimage

Chapter 3: culture to go, from art world to the world

What museums do for us?

My museum

Education, outreach, programming

The alternative museum/ alternatives to museum

Chapter four: not quite Art not quite Public

The art of entertainment

This is special, I’m special

Open pocket book, open Agenda?

Embracing spectacle

Chapter five, super viewer: increasing individual:

Power to the people

Claiming space and place

Dig in

Chapter six, conclusion: art for all?

The trouble with (re) development

Nonprofits and the Ephemeral idyll

Back to school

Grieving loss, remembering life

Tow tales in one city


زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:21

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه