.:زیبایى هاى شمیران (ارزشهاى مکانى-عناصر هویتى)

زیبایى هاى شمیران (ارزشهاى مکانى-عناصر هویتى)
عکس: رضا شکوری
سال چاپ: 1396

واژه شمیران به منطقه نسبتاً وسیعى در کوهپایه هاى توچال که در شمال محدوده تهران واقع شده است اطلاق مى شود. این کتاب قصد دارد تا از طریق تصاویرى برگزیده که در فاصله سال هاى 1390 تا 1395 از محله هاى مختلف منطقه شمیران برداشته شده مخاطب را با گذشته و ریشه هاى هویتى سرزمین شمیران آشنا سازد.
محتوای کتاب مبتنى بر تصاویرى است از محله هاى متعدد ذیل واژه شمیران که تا اوایل دوره پهلوى هر کدام روستایى مستقل به شمار مى رفتند، مانند: (سوهانک، ازگل، لویزان، شیان، حسین آباد، سلطنت آباد، دارآباد، اراج، کاشانک، اقدسیه، صاحبقرانیه، جمال آباد، نیاوران، آبک، حصار بوعلى، اختیاریه، رستم آباد، فرمانیه، دروس، چاله رز، قیطریه، چیذر، حکمت، جوستان، جماران، حصارک، دزاشیب، امامزاده قاسم(ع)، گلابدره، دربند، تجریش، سعد آباد، جعفرآباد، حسابى، الهیه، زرگنده، قلهک، داودیه، ونک، امانیه، محمودیه، زعفرانیه، ولنجک، درکه، اوین، فرحزاد)
این کتاب به بحث در مورد توضیحات مکان و زمان عناصر هویتى و ارزش هاى مکانى آن منطقه در قالب هفت فصل مى پردازد. این عناصر مصنوع و طبیعى عبارتند از کوچه، خانه، دیوار، چنار، صور مختلف آب، پنجره و در است که در هر فصل عکس هاى متناظر آن ارائه شده است.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 03 شهریور 1397 09:53

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زیبایى هاى شمیران (ارزشهاى مکانى-عناصر هویتى)عکس: رضا شکوریسال چاپ: 1396 واژه شمیران به منطقه نسبتاً وسیعى در کوهپایه هاى توچال که در شمال محدوده تهران واقع شده است اطلاق مى شود. این کتاب قصد دارد…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه