آمار و اطلاعات

 برای دریافت گزارش تحلیلی تبلیغات فرهنگی سه ماهه دوم سال98 اینجا را کلیک نمایید.
 دگرگونی پی در پی و پرشتاب محیط، یکی از ویژگی ها و از سوی دیگر یکی از ضرورت های بنیادیِ زمانِ ماست. شهر، به عنوان محیطِ زیست پویا، همواره در حال رشد، بهبود و ارتقاء کیفیت است و بازسازی آن با خواستِ شهروندان و بهره…
لیست سازه های فرهنگی به تفکیک: بیلبورد عرشه پرتابل
19 نوامبر (28 آبان)از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی توالت (World Toilet Day) نام گرفته است. این مناسبت نمادین، برای آگاهی بخشی به جوامع بشری درباره آسیب هایی که استفاده نکردن از سرویس های بهداشتی برای انسان و کره زمین ایجاد می کند، در…

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه