از سوی معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور به سازمان زیباسازی اهدا شد:

دیپلم افتخار مسولیت اجتماعی ایران 95

دکتر انوشیروان محسنی بندیی، معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور، دیپلم افتخار مسولیت اجتماعی ایران 95 را به سازمان زیباسازی شهر تهران اهدا کرد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این دیپلم افتخار به واسطه پیشگامی و فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه به این سازمان اهدا شد.
گفتنی است سازمان زیباسازی شهر تهران در اولین همایش ملی نشان مسولیت اجتماعی که با هدف بررسی نقش سازمان ها، نهادها، شرکت ها و ... در ارتقاء سطح اجتماعی، سلامت و زندگی شهروندان برگزار شد توانست در ارزیابی کمیته عملی_ممیزی این دیپلم افتخار را دریافت کند.
لازم به ذکر است سازمان زیباسازی شهر تهران به استناد رای نهایی شورای سیاستگذاری این همایش موفق به کسب دیپلم افتخار مسولیت اجتماعی ایران 95 شد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه