از سوی معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور به سازمان زیباسازی اهدا شد:

دیپلم افتخار مسولیت اجتماعی ایران 95

دکتر انوشیروان محسنی بندیی، معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور، دیپلم افتخار مسولیت اجتماعی ایران 95 را به سازمان زیباسازی شهر تهران اهدا کرد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این دیپلم افتخار به واسطه پیشگامی و فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه به این سازمان اهدا شد.
گفتنی است سازمان زیباسازی شهر تهران در اولین همایش ملی نشان مسولیت اجتماعی که با هدف بررسی نقش سازمان ها، نهادها، شرکت ها و ... در ارتقاء سطح اجتماعی، سلامت و زندگی شهروندان برگزار شد توانست در ارزیابی کمیته عملی_ممیزی این دیپلم افتخار را دریافت کند.
لازم به ذکر است سازمان زیباسازی شهر تهران به استناد رای نهایی شورای سیاستگذاری این همایش موفق به کسب دیپلم افتخار مسولیت اجتماعی ایران 95 شد.

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه