مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی اعلام شد.

مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی برگزار و نتیجه داوری مشخص شد.
اسامی طرح های برگزیده را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه تهران پژوهی 1 و 2 ناشر: دفتر پژوهش­های  فرهنگی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش - واحد آموزش شمارگان: از هر عنوان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه