مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی اعلام شد.

مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی برگزار و نتیجه داوری مشخص شد.
اسامی طرح های برگزیده را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه