مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی اعلام شد.

مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مرحله دوم داوری فراخوان جذب ایده و طرح آثار حجمی برگزار و نتیجه داوری مشخص شد.
اسامی طرح های برگزیده را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه