بعد از داوری آثار تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد

هیچ طرحی مورد تایید قرار نگرفت

جلسه بررسی و داوری فراخوان ساماندهی تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بعد از برگزاری جلسه داوری طرح های رسیده در خصوص ساماندهی تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ یک از طرحهای دریافت شده، مورد تایید قرار نگرفت.
گفتنی است طبق اعلام هیات داوران و بررسی آثار طرحهای دریافت شده نکات ذکر شده در فراخوان را رعایت نکرده و لذا هیچ کدام از طرح ها مورد تایید قرار نگرفت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آراء نشست¬های تخصصی)- زمستان 1389 ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد نوبتو سال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه