بعد از داوری آثار تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد

هیچ طرحی مورد تایید قرار نگرفت

جلسه بررسی و داوری فراخوان ساماندهی تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بعد از برگزاری جلسه داوری طرح های رسیده در خصوص ساماندهی تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ یک از طرحهای دریافت شده، مورد تایید قرار نگرفت.
گفتنی است طبق اعلام هیات داوران و بررسی آثار طرحهای دریافت شده نکات ذکر شده در فراخوان را رعایت نکرده و لذا هیچ کدام از طرح ها مورد تایید قرار نگرفت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات محیطی در تعریف آکادمیک به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه