کتاب«طراحی منظر شهر»منتشر شد

کتاب «طراحی منظر شهر» به قلم مرحوم رضا سیروس صبری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، موضوعات اصلی این کتاب که از مطالعات آکادمیک و حرفه ای نگارنده جمع آوری شده، شامل موارد تاریخی، زمینه های نظری، عناصر تشکیل دهنده و روند طراحی است.

در بخشی از این کتاب آمده است: " منظر شهری از موضوعات مهم در زمینه معماری منظر است و به چند دلیل نیاز به بررسی فراوانی دارد؛ یکی اینکه به پدیده ای چون شهر مربوط می شود؛ دیگری موضوعی میان دانشی است و در آخر زمینه ای بکر در جامعه امروز ما محسوب می شود. ارتقای کیفیت زندگی شهری مرهون توجه به زمینه هایی است که موجب بهبود هویت، شرایط ادراک و خوانایی شهر شوند. منظر شهری در حیطه ای تعریف می شود که کلیه این موارد نظام اصلی اهداف آن را تشکیل می دهد."

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه