به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران ؛

کارگاه توجیهی "پیرایش شهری" برگزار می شود

معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران، کارگاه توجیهی یک روزه با موضوع "پیرایش شهری" در باغ موزه نگارستان برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، در این کارگاه تخصصی یک روزه، دکتر منصور باقر صاد، قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران و روسای ادارات زیباسازی مناطق 22گانه شهرداری حضور خواهند داشت.

کارگاه توجیهی پیرایش شهری، با 9 پانل تخصصی با سخنرانی اساتید صاحب نام و کارشناسان سازمان زیباسازی ادامه یافته و با برگزاری پانل پرسش و پاسخ به پایان می رسد.

تبین چارچوب مفهومی و بررسی راهکارهای عمومی، مفاهیم مرتبط با ساماندهی زوائد بصری نماهای شهری و معرفی روش ها و فنون مرتبط، بررسی دستورالعمل های اجرایی طراحی و اصلاح عناصر مجموعه گرافیک محیطی، لزوم روش شناسی در مدیریت ساماندهی زوائد بصری نماهای شهری و تدوین شناسنامه ساختمانی، مدیریت ساختمانی و مقدمه ای بر هدایت راهبردی پروژه حذف زوائد بصری، عناوین پانل های تخصصی این کارگاه هستند.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه