معرفی نوابغ هنر ایرانی

در تمام ادوار نمایشگاه بین المللی کتاب، گاه کتاب هایی عرضه شده که نتیجه سالها پژوهش و کار علمی است. در این مبحث به یکی از کتاب های ارائه شده در نمایشگاه کتاب می پردازیم که یکی از آثار فاخر و ماندگار محسوب می شود و میراثی ارزشمند برای آیندگان این مرز و بوم است.

کتاب برگ های پژوهش حاصل سالها کارکارشناسی شده توسط نخبگان دانشجویی در عرصه علم و هنر است. این کتاب به همراه تصاویر کمتر دیده شده از نوابغ هنرمند تاریخ ایران زمین در سه جلد منتشر شده مطالب کتاب شامل معرفی این نوابغ به همراه اظهارات کارشناسان و بیان خاطرات از این عزیزان است.

تردیدی نیست که با وجود زحمات بسیار زیاد مورخین داخلی و خارجی، هنوز بخش های زیادی از هنر ما نادیده انگاشته شده است. پژوهش ها مبین این مطلب است که ما در ثبت کلیات، گام های بسیار موثری برداشته ایم اما همیشه جزئیات را از قلم انداخته ایم.

نشست های پژوهشی هنر با هدف گردآوری مجموعه ای از اسناد خاموش و فراموش شده هنرمندان معاصر آغاز شد تا زمینه را برای پژوهش های بیشتر و غنای تاریخ هنر این سرزمین مهیا سازد و شرایط را برای آشنایی مردم با زندگی وآثار هنرمندان خود فراهم سازد.

نخستین نشست پژوهش هنر در اولین سالگرد هنرمند معاصر، آقای ژازه تباتبایی در بهمن ماه 1387 برگزار شد و با برگزاری هشت نشست در آذر 1388 پایان یافت. سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور حفظ و در دسترسی قرار دادن مطالب ارائه شده، نسبت به تدوین و انتشار آثار، عکس و اسناد نمایش داده شده در نگارخانه برگ همت نهاد و به مکتوب کردن سخنرانی مدعوین برنامه ها پرداخت. این کتاب به هنرمندانی چون ژازه تباتبایی، ابوالحسن خان صدیقی، حسین بهزاد، علی اکبر صنعتی، اسماعیل آشتیانی، علی قهاری، جلیل ضیاء پور، بیوک احمدی، چنگیز شهوق، منوچهر شیبانی، کوروش ابوطالب امام، یونس فیاض ثانوی، سید حسین میرخانی، ابوالفضل عالی، اصغر محمدی و دیگر نوابغ پرداخته است.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: غلامرضا مقصودی در طراحی شهری کوشش شهرسازان و معماران همواره برای خلق فضاهای مطلوب و سودمند برای استفاده بهتر انسان‌ها بوده‌است که برای رسیدن به این هدف، اطلاع از نحوه‌ی برخورد و رفتار انسان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه