نشست تخصصی بازآفرینی معماری برگزار می شود

سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، سلسله نشست های تخصصی کارگاه و مسابقه طراحی " عمارت ارباب هرمز" را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، نخستین جلسه از سلسله نشست های تخصصی با موضوع "بازآفرینی معماری" 28 و 29 آذرماه از ساعت 9 تا 13 در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.

علاوه بر برگزاری نشست تخصصی با موضوع "بازآفرینی معماری"، کارگاه و مسابقه طراحی و مرمت "عمارت ارباب هرمز" نیز در روزهای 28 و 29 آذرماه از ساعت 13:30 تا 17 در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی برگزار می شود.

نخستین جلسه از سلسله نشست های تخصصی کارگاه و مسابقه طراحی "عمارت ارباب هرمز" با موضوع"بازآفرینی معماری" در سه راه کاشانک، جنب کاخ نیاوران، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی برگزار می شود.

 

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه