جلسه شورای تخصصی ساماندهی سیما و منظر شهری تشکیل شد

جلسه شورای تخصصی ساماندهی سیما و منظر شهری عصر دیروز (18 آبان ماه) در میدان امام حسین (ع) تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، سید محمد بهشتی، عضو هیات مدیره سازمان زیباسازی، دکتر دیوسالار، معاون فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی، مهندس زنوزی، مشاور پروژه امام حسین (ع) حضور داشتند، در مورد فعالیت های انجام شده در بهسازی و ساماندهی میدان امام حسین (ع) صحبت شد.

در ابتدای این جلسه مهندس زنوزی با اشاره به فعالیت های انجام شده در بهسازی و ساماندهی میدان امام حسین (ع)، گفت: طرح تفضیلی منطقه 12 در چارچوب توجه به مسائل تاریخی تهیه شده است و این میدان و محور 17 شهریور به عنوان یک فضای شهری مهم به حساب می آید.

مشاور پروژه میدان امام حسین (ع) با بیان اینکه این میدان در آینده جایگاه مهمی دراین زمینه کسب خواهد کرد، ادامه داد: با بهره برداری از پروژه ،غلبه شبکه پیاده به شبکه سواره را خواهیم داشت.

او با تاکید بر اینکه بهبود نظام حرکت مهمترین موضوع در ایجاد یک پیاده راه است، افزود: رویکرد پیاده محوری برای حفظ ارتباطات اجتماعی به ویژه در فضاهای ارزشمند تاریخی که در مرکز شهر قرار دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته مهندس زنوزی، بار ترافیکی سواره میدان امام حسین (ع)، خیابان 17 شهریور و میدان شهدا به خیابان های جایگزین سوق داده شده است و با بازگشایی بزرگراه امام علی (ع) بار بزرگی از دوش خیابان های اطراف برداشته خواهد شد و ترافیک روان تر می شود.

مهندس مشاورپروژه امام حسین (ع) با تاکید بر اینکه با بهسازی و ساماندهی این دو میدان و محور 17 شهریور، فضاهای مدنی برای شهروندان این محدوده پیش بینی شده است، گفت: با ساخت خیمه، برج نور و بهبود چهره مسجد امام حسین (ع)، فضای شهری پیش بینی شده برای شهروندان در این محدوده تامین می شود.

او با اشاره به اتمام پروژه تا قبل از شروع ماه محرم ادامه داد: در فاز دوم بهسازی و ساماندهی چهره میدان امام حسین (ع)، مجموعه های فرهنگی، مذهبی و تجاری برای ایجاد فضاهای شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مهندس زنوزی با بیان اینکه اطراف میدان به طور کامل بسته نخواهد شد، افزود: به منظور کمک رسانی در زمان مورد نیاز، نواری برای حرکت خودروهای امداد رسان دور تا دور میدان پیش بینی شده است.

مهند مشاروه پروژه میدان امام حسین (ع) با بیان اینکه ساخت پارکینگ طبقاتی، سرویس بهداشتی ثابت و پرتابل و تجهیزات و تاسیسات در محدوده میدان پیش بینی شده است، ادامه داد: قطعا با بهره برداری از طرح و ورود شهروندان به آن میزان رضایتمندی عمومی را بالا می رود.

در ادامه این جلسه مهندس حجت با بیان اینکه نخل های نصب شده در میدان با المان هایی که در اینده جانمایی خواهد شد، نوعی مدرن شدن را نشان می دهد، گفت: فضای سبز اطراف میدان و محور 17 شهریور باید از گیاهانی استفاده شود که با کارکرد میدان همخوانی داشته باشد.

به گفته او استفاده از یک پرده سفید بالا مغازهایی که در اطراف میدان وجود دارد می تواند خط فرضی آسمان این محدوده را مشخص کند و البته به زیبایی و بهبود چهره میدان کمک کند.

حجت با تاکید به برنامه هایی که در فازهای بعدی میدان انجام خواهد شد، گفت: رها کردن میدان بعد از بهره برداری از فاز اول، تمام زحمات را به هدر می دهد.

دکتر بهشتی نیز با اشاره به اینکه بعد از بهره برداری از فاز اول، ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری در این زمینه می تواند، مفید باشد، ادامه داد: اصولی که در طراحی میدان در نظر گرفته شده است، در آینده در مورد توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در نظر داشت.

به گفته دکتر بهشتی استفاده از المان هایی مانند، نیمکت، حوض، سطل زباله و تلفن می تواند در بالا بردن کارکرد میدان در آینده مفید باشد.

او با اشاره به اینکه میدان امام حسین در شکل فعلی خشک و فاقد آب نما است، گفت: برج هایی که در این میدان قرار خواهد گرفت، می تواند به برج کبوتر تبدیل شود.

در این جلسه حاضران در مورد استفاده بیشتر از المان های شهری در فضای باز میدان تاکید کردند و پیش از برگزاری جلسه از میدان امام حسین (ع)، میدان شهدا و محور 17 شهریور بازدید کردند.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه