رنگ در معماری فضاهای شهری محصور شده است/ رنگ به شادابی فضاهای شهری کمک می کند

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: فضاهای ما عاری و تهی از رنگ است به همین منظور باید فضاهایی که موجب ایجاد تحرک و اختلاف می شود را در شهر ایجاد کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران؛ گلپایگانی با اشاره به دستور حناچی شهردار تهران در خصوص رنگ در شهر، گفت: در شورای معاونان این کار به صورت عملیاتی به سازمان زیباسازی شهر تهران واگذار شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال برگرداندن رنگ به فضاهای شهری هستیم، افزود: در فرهنگ زندگی ما امروزه رنگ در معماری فضاهای شهری محصور شده است.

گلپایگانی با  تاکید بر اینکه فضاهای شهری با رنگ شکل می گیرند، تصریح کرد: فضاهای ما عاری و تهی از رنگ است به همین منظور باید فضاهایی که موجب ایجاد تحرک و اختلاف می شود را در شهر ایجاد کنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: در خصوص ساختمان ها حتما باید آسیب شناسی هایی در حوزه رنگ صورت گیرد چراکه سلیقه تاریخی ما با انتخاب رنگ و نوع معماری بناها فاصله دارد. مردم ما معماری های تحصیل کرده را نمی پسندند.

وی اضافه کرد: عموما معمارها به سلیقه مردمی توجه نمی کنند و انتخاب آنها با معیارهای زیبایی شناسانه انطباق ندارند. اجزاء نما را مردم میفهمند به همین دلیل اجزا برای آنها در معماری تعریف مشخص دارد.

به گفته گلپایگانی مردم از پوشش رنگی گذشته ها فاصله گرفته اند چراکه مدیران و تحصیل کرده های ما رنگی فکر نمی کنند به همین دلیل ضرورت دارد که به رنگ در فضاهای شهری توجه ویژه شود.

وی یادآور شد: رنگ در فضاهای شهری می تواند به شادابی شهری و شکل گرفتن فضاهای شهری که تعریف مشخص ندارند، کمک کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: رنگ می تواند به ارتباط فضاهای شهری با ریشه های تاریخی کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی در خصوص رنگ در شهر تاکید کرد: این سازمان نوروز امسال با رویکرد رنگ در شهر مسابقه برگزار کرده است و در این خصوص نیز کارهایی ارائه خواهد داد.

گلپایگانی گفت: امیدوارم نوروز کارهای خوبی در این زمینه در شهر اجرا شود و شاهد تداوم اینگونه اقدامات برای آینده شهر تهران باشیم.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه