در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده

سیاست سازمان زیباسازی شفافیت و مبارزه با فساد است

به دنبال برخی ادعاهای مطرح شده درباره نحوه واگذاری قراردادهای مجسمه سازی در سازمان زیباسازی شهر تهران، به اطلاع می رساند سیاست این سازمان در راستای سیاست کلی و اصولی شهرداری تهران، شفافیت و مبارزه با فساد است. بر همین اساس سازمان زیباسازی شهر تهران در دوره جدید مدیریت شهری، ادعاها و ابهامات مطرح شده را با دقت و همزمان با مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد کرد و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی می رساند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه