در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده

سیاست سازمان زیباسازی شفافیت و مبارزه با فساد است

به دنبال برخی ادعاهای مطرح شده درباره نحوه واگذاری قراردادهای مجسمه سازی در سازمان زیباسازی شهر تهران، به اطلاع می رساند سیاست این سازمان در راستای سیاست کلی و اصولی شهرداری تهران، شفافیت و مبارزه با فساد است. بر همین اساس سازمان زیباسازی شهر تهران در دوره جدید مدیریت شهری، ادعاها و ابهامات مطرح شده را با دقت و همزمان با مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد کرد و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی می رساند.

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه تهران پژوهی 1 و 2 ناشر: دفتر پژوهش­های  فرهنگی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش - واحد آموزش شمارگان: از هر عنوان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه