حناچی و کریمی اعضای جدید هیات مدیره سازمان زیباسازی شهر تهران

دوحکم از سوی سیدمحمدعلی افشانی شهردارتهران برای سازمان زیباسازی شهر تهر ان صادر شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرتهران، در حکمی که از سوی سیدمحمدعلی افشانی، شهردار تهران صادر شد؛ پیروز حناچی و محمدعلی کریمی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره سازمان زیباسازی شهر تهران منصوب شدند.
گفتنی است پیش از این مهدی حجت و امین عارف نیا اعضا هیات مدیره سازمان زیباسازی بودند که با توجه به تغییرات پیش آمده در معاونت معماری و شهرسازی و مرکز ارتباطات، حناچی و کریمی جایگزین این افراد شدند.
لازم به ذکر است پیش از این محمدعلی کریمی از سوی شهردار تهران رییس جدید مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، جایگزین امین عارف نیا و پیروز حناچی به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران جایگزین مهدی حجت شد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه