حناچی و کریمی اعضای جدید هیات مدیره سازمان زیباسازی شهر تهران

دوحکم از سوی سیدمحمدعلی افشانی شهردارتهران برای سازمان زیباسازی شهر تهر ان صادر شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرتهران، در حکمی که از سوی سیدمحمدعلی افشانی، شهردار تهران صادر شد؛ پیروز حناچی و محمدعلی کریمی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره سازمان زیباسازی شهر تهران منصوب شدند.
گفتنی است پیش از این مهدی حجت و امین عارف نیا اعضا هیات مدیره سازمان زیباسازی بودند که با توجه به تغییرات پیش آمده در معاونت معماری و شهرسازی و مرکز ارتباطات، حناچی و کریمی جایگزین این افراد شدند.
لازم به ذکر است پیش از این محمدعلی کریمی از سوی شهردار تهران رییس جدید مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، جایگزین امین عارف نیا و پیروز حناچی به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران جایگزین مهدی حجت شد.

معرفی کتاب

  • «هنرخیابانی»،street art نویسنده: جونز استال مترجم: سامان هزارخانی بسیاری گرافیتی را زادگاه هنر شهری می دانند. گرافیتی ها اگرچه معترضان به وضع موجود بودند اما توانستند برای شهر های امروزی هنر خیابانی را به یادگار…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه