با موضوع حذف زوائد بصری و پیرایش شهری:

نشست هم اندیشی شهرداران نواحی تهران برگزار می شود

نشست هم اندیشی شهرداران نواحی 123 گانه شهر تهران فردا صبح (26 تیرماه) درخانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
 

نشست هم اندیشی شهرداران نواحی 122 گانه شهر تهران فردا صبح (26 تیرماه) درخانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ در این نشست، سیدابراهیم امینی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، شهرداران نواحی و مدیران شهری حضور دارند.
نشست هم اندیشی شهرداران نواحی تهران با موضوع حذف زوائد بصری و پیرایش شهری برگزار می شود و در این نشست دکتر انوشفر به ارائه پاورپوینتی در این زمینه می پردازد.
گفتنی است این اولین نشست هم اندیشی شهرداران نواحی تهران به منظور تبادل نظر و اطلاعات با موضوع حذف زوائد بصری و پیرایش شهری است تا ضمن افزایش همکاری بیشتر بین شهرداران نواحی و سازمان زیباسازی، راهکارهای مناسب برای بهبود فضای شهری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب مذکور به  همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران به سه زبان فارسی،انگلیسی و عربی  در اواخر سال 1390 در سه هزارنسخه به چاپ رسید.کتاب حاضر شرح حال تصویری تهران قدیم و امروز میباشد ،که توسط…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه