تغییر در شماره تلفن های سازمان زیباسازی شهر تهران

شماره تلفن های سازمان زیباسازی شهرتهران، از امروز (چهارشنبه 6 تیرماه97) از شماره 89357000 به 96044000 تغییر می کند.
 

شماره تلفن های سازمان زیباسازی شهرتهران، از امروز (چهارشنبه 6 تیرماه97) از شماره 89357000 به 96044000 تغییر می کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، از این پس، تمامی داخلی های سازمان 5 رقمی شده و عدد 44 به ابتدای داخلی های فعلی افزوده می شود.(به عنوان مثال داخلی 101 به 44101 تغییر می کند.)
همچنین در پی این تغییرات، به منظور تسهیل در تماس مستقیم بیرون از سازمان با هریک از پرسنل، پس از جایگزین کردن 3 رقم آخر هر داخلی به جای 3 صفر، شماره مستقیم هر داخلی ایجاد می شود.( به عنوان مثال شماره مستقیم داخلی 101با پیش شماره 96044 به شماره مستقیم 96044101 تغییر می کند)
گفتنی است، شماره قبلی سازمان (89357000) به منظور جلوگیری از اشکالات و اختلالات احتمالی و تا اطلاع رسانی بیشتر، مدتی فعال باقی می ماند.

معرفی کتاب

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه