دیدار مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان

دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان شاغل در سازمان زیباسازی دیدار و گفت و گو کرد.
 

دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان شاغل در سازمان زیباسازی دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در جلسه ای که ظهر دیروز (2 تیرماه) در سازمان زیباسازی برگزار شد، دکتر ضرغامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت های مهم سازمان را همکاران زن عهده دار هستند، گفت: باتوجه به این نگاه با انتخاب یک مشاور در کنار خود تلاش کردم تا پیگیر مسائل، مشکلات و موضوعاتی که برای آنها مهم است، باشم.
او با بیان اینکه به دنبال بهبود شرایط کاری و تسهیل امور بانوان در سازمان زیباسازی شهر تهران هستم، ادامه داد: زنان می‌توانند از طریق مشاور مشکلات و موضوعات که مانع بهبود عملکرد آنها شده‌است را بیان کنند و مطمئن هستم این روند می تواند محیط کار را برای آنها فضای بهتری کرده و در عملکرد آنها تاثیر مثبت بگذارد.
در ادامه این جلسه بانوان حاضر به بیان مشکلات، موانع و پیشنهاد خود پرداخته و در نهایت مقرر شد کارگروهی برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود.

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه