دیدار مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان

دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان شاغل در سازمان زیباسازی دیدار و گفت و گو کرد.
 

دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان شاغل در سازمان زیباسازی دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در جلسه ای که ظهر دیروز (2 تیرماه) در سازمان زیباسازی برگزار شد، دکتر ضرغامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت های مهم سازمان را همکاران زن عهده دار هستند، گفت: باتوجه به این نگاه با انتخاب یک مشاور در کنار خود تلاش کردم تا پیگیر مسائل، مشکلات و موضوعاتی که برای آنها مهم است، باشم.
او با بیان اینکه به دنبال بهبود شرایط کاری و تسهیل امور بانوان در سازمان زیباسازی شهر تهران هستم، ادامه داد: زنان می‌توانند از طریق مشاور مشکلات و موضوعات که مانع بهبود عملکرد آنها شده‌است را بیان کنند و مطمئن هستم این روند می تواند محیط کار را برای آنها فضای بهتری کرده و در عملکرد آنها تاثیر مثبت بگذارد.
در ادامه این جلسه بانوان حاضر به بیان مشکلات، موانع و پیشنهاد خود پرداخته و در نهایت مقرر شد کارگروهی برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود.

معرفی کتاب

  • زیبایى هاى شمیران (ارزشهاى مکانى-عناصر هویتى)عکس: رضا شکوریسال چاپ: 1396 واژه شمیران به منطقه نسبتاً وسیعى در کوهپایه هاى توچال که در شمال محدوده تهران واقع شده است اطلاق مى شود. این کتاب قصد دارد…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه