دو تغییر مدیریتی در سازمان زیباسازی شهر تهران

طی حکمی از سوی دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران دو تغییر در دو اداره زیباسازی شهر تهران انجام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، سجاد مرادی نیا به عنوان مدیر اداره مطالعات و پژوهش جایگزین فرهودی شده و بزاززاده به سمت مدیر اداره طراحی شهری منصوب شد.
گفتنی است مرادی نیا کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه خوارزمی و کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک از دانشگاه تهران داردو دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او همچنین از سال ۱۳۹۱ در سازمان زیباسازی مشغول به کار شده و مسول واحد مطالعات و پژوهش سازمان از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، مسول کانون تعاملات دانشجویی سازمان زیباسازی شهر تهران از سال ۱۳۹۵ تاکنون بوده است.
در حکم مرادی نیا آمده است: انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف محوله را برپایه قوانین، سیاست ها و در چارچوب برنامه ها و جایگا تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید، بایسته است ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و بهره مندی از همکاری و همفکری کارشناسان و با برنامه ریزی ونظارت دقیق و اتخاذ تصمیمات اصولی و رهگشا نقشی شایسته در تحقق اهداف علمی و پژوهشی سازمان ایفاد نمایید.
لازم به ذکر است طی حکمی از سوی دکتر برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهدی بزاززاده به سمت «مدیر طرحهای شهری» این سازمان منصوب شد. همراهی و هم اندیشی با صاحب نظران و حرفه مندان، سیاستگذاری، راهبری، نظارت و طراحی فضاهای عمومی و با هویت شهری؛ اصلی ترین انتظارات مدیرعامل سازمان از مدیر جدید طرحهای شهری است.
گفتنی است پیش از این بزاززاده مسولیت واحد طراحی فضاهای عمومی را عهده دار بوده است. وی مهندس شهرساز و پژوهشگر دکترای شهرسازی است که بیش از ده سال فعالیت حرفه ای در حوزه های مختلف شهرسازی، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری را در سابقه خود دارد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه