بهروز فتحی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی معرفی شد

بهروز فتحی در حکمی از سوی برزین ضرغامی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، بهروز فتحی در حکمی از سوی برزین ضرغامی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شد.
در حکم وی آمده است:
با توجه به اهمیت مطالعه و پژوهش در فعالیت های اجرایی و نیاز به آموزش جهت توانمندسازی همکاران در راستای برنامه ها و اهداف سازمان و همچنین ضرورت اصلاح ساختار نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی و بروز رسانی آیین نامه و شیوه نامه های موجود، انتظار می رود در راستای تحقق این رویکردها اهتمام ورزید:
1- متناسب سازی امور پژوهشی، مطالعاتی و فناوری اطلاعات منطبق بر نیازهای سازمان و بروز رسانی آنها
2- ساماندهی جذب بودجه و تامین اعتبارات پروژه های سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
3- تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی براساس سیاست های سازمان و اقدام در خصوص تصویب آنها
4- تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارائه آن جهت تصویب
5- توسعه و گسترش آموزشهای عمومی و شهروندی و کارکنان سازمان
6- ایجاد بسترهای لازم در راستای تحقق سازمانی دانش محور
7- ساماندهی پژوهش ها و مطالعات قبلی و زمینه سازی برای عملیاتی کردن آنها
8- انجام مطالعات کاربردی متناسب با نیاز سازمان
از پروردگار بزرگ توفیق خدمت به شهروندان محترم تهران را برای جنابعالی خواستارم.
گفتنی است بهروز فتحی پیشتر مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون دفتر برنامه و بودجه دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور برنامه ریزی، مطالعات و بودجه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین تدوین و اجرای برنامه های توسعه فرهنگ و هنر در برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور و تدوین بسیاری از گزارشها و شاخصهای حوزه فرهنگ و هنر از فعالیت های پیشین ایشان می باشد. نامبرده در دوره ای مدیر گروه آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تولید سالنامه آماری به صورت سالانه و مجله شاخص های فرهنگی و تدوین مقالات متعدد در حوزه های علوم انسانی و مطالعاتی از سوابق پژوهشی ایشان می باشد

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب «تهران در تصویر» نویسنده: یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار کلانشهر تهران از نظر پیشینه تاریخی و در سنجش با شهرهای کهنسال ایران، شهری نوساز و جوان است. کهن ترین سندی که در آن…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه