سه شنبه, 27 آذر 1397 10:42

اینجا انتها ندارد

خیابان ناصرخسرو تنها کوچه مروی را در خود ندارد، کوچه خدابنده لو یکی دیگر از خیابانهای شرقی-غربی تهران است که از یک سو به خیابان ناصرخسرو و از سوی دیگر به خیابان پامنار ختم میشود، درست مثل کوچه مروی؛ البته با این تفاوت که روبه…
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به اینکه آسیب‌شناسی موفق منجر به آسیب‌زدایی بهینه خواهد شد، کارگروه تعالی سازمان برای مساله‌یابی و شناسائی نقاط ضعف و نارسایی تشکیل شده است.این کارگروه اصلاحات ساختاری با رویکرد جامع‌نگری، دوراندیشی و…
شنبه, 24 آذر 1397 14:38
گزارش میدانی «چلچراغ» از خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی

در کوچه و خیابان

صدیقه ثناییبعضی از خیابان ها و کوچه ها شبیه به آدم ها هستند، کمتر کسی از گذشته آنها خبر دارد، کمتر کسی میداند در آن کوچه یا خیابان چه اتفاقاتی افتاده، چطور بوده و چه بر آن گذشته است. وقتی نو میشوند، دیگر حتی نمیتوان…
چهارشنبه, 21 آذر 1397 10:35
حمیدرضا نیلی، کارشناس و طراح پروژه ساماندهی گذر مروی

از خیابانی که سر و سامان گرفت

کوچه مروی از بافتهای تاریخی شهر تهران است که به سبب املاک موقوفی مرحوم مروی (دبیرستان، مسجد و بازارچه مروی) که همگی در این کوچه بنا نهاده شدهاند، چنین نامی گرفته است.زمان آغاز اقداماتی که سازمان زیباسازی در محدوده کوچه مروی انجام داد، به صورت…
چهارشنبه, 21 آذر 1397 10:24
دکتر امیر مسعود انوشفر، معمار و مشاور سازمان زیباسازی در مطالعات پروژه ناصرخسرو

غبارروبی از خیابان اصیل

خیابان ناصرخسرو از خیابانهای مهم و اصیل شهر است که بناهای مهمی در آن قرار دارد. شمسالعماره یکی از عمارتهای کاخ گلستان در این خیابان قرار دارد و خیابان حریم کاخ گلستان محسوب میشود، لذا از این حیث خیابان دارای ارزش تاریخی نیز هست.بر اساس…
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ در ابتدای جلسه بهروز فتحی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان ضمن تشکر از معاونان و مدیران سازمان بابت حضور پررنگ و تلاش موثر در جلسات این طرح، با ارائه چکیده‌ای از روند طراحی و…
بافت های قدیمی هر شهر نشان دهنده تاریخ و هویت گذشته ملموس آن است و به همین جهت باید برای حفظ و نگهداری این بافتها، برنامه ریزی های ویژه ای توسط نهادهای مسئول انجام شود. یکی از اقداماتی که سازمان زیباسازی شهر تهران برای حفظ…
سه شنبه, 20 آذر 1397 12:49
گزارش نشریه چلچراغ از پیاده راه ناصر خسرو

پیاده راه ناصرخسرو در یک نگاه

داستان یک شهرپیاده گردی در سه خیابان تاریخی پایتخت؛ ناصرخسرو، کوچه مروی و باغ سپهسالاربعید است که پایتخت نشین باشی و گذرت به خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی نیفتاده باشد و جلوی ساختمان آجری رنگ دارالفنون این پا و آن پا نکرده باشی. نمیشود شمس…
چهارشنبه, 07 آذر 1397 15:44

در جست وجوی شکوه ازدست رفته

پرونده ای درباره سه عمارت تاریخی که موزه هایی دیدنی شدندخانه های تاریخی، دروازه های ورود به گذشته اند. قدم به قدم و آجر به آجرشان یاد و خاطره دلنشینی را زنده میکند؛ داستان ناتمام هنرمندی، صنعتگری، تاجری یا شهروندی که روزی در خانه نفس…
چهارشنبه, 07 آذر 1397 14:51

وقتی عمارتها موزه میشوند

گزارش میدانی «چلچراغ» از عمارت گردی در پایتختنسیم بناییسه عمارت، سه حکایت و حالا سه موزه، اولی: موزه استاد علی اکبر صنعتی، دومی موزه خوشنویسی ایران و سومی موزه گرافیک ایران. «چلچراغ» اینبار عمارت گردی و به عبارت دیگر موزه گردی کرده است. موزه استاد…
صفحه1 از32

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1390 مباحث کتاب: رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه