یکشنبه, 15 مهر 1397 10:33
گفت وگو با حمیدرضا حسینی، پژوهشگر تاریخ

خاطره سازی جمعی با تحرک اجتماعی و تکاپوی فرهنگی

عادل رحمتیاز میدان راه آهن تا میدان تجریش، اماکن تاریخی بسیار مهمی وجود دارد که به خیابان ولیعصر یک هویت تاریخی داده است. در مورد تاریخچه خیابان ولیعصر، چگونگی ساخت آن و کارکرد تاریخی این خیابان گپ و گفتی با حمیدرضا حسینی، پژوهشگر تاریخ تهران،…
شنبه, 14 مهر 1397 16:22
کفت و گو نشریه چلچراغ با مهندس مهدی بزاززاده؛ مدیر طرحهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران:

سازهایی که با آهنگ شهری هماهنگ میشوند

خیابان ولیعصر به چند دلیل خیابان بسیار مهمی است. نخست اینکه استخوان بندی شهر تهران را دو خیابان تشکیل داده اند: یکی خیابان انقلاب که از آزادی تا دماوند است و دوم خیابان ولیعصر است. یعنی به عنوان ستون فقرات تهران از این دو خیابان…
شنبه, 14 مهر 1397 12:27
نشریه چلچراغ از چنارهای خیابان ولیعصر می گوید

تومشغول‌مردنت بودی

سالهاست که خیابان ولیعصر را همه با چنارهایش میشناسند؛ درختان سر به فلک کشیدهای که شاخه به شاخه هم میدهند تا از بلندترین خیابان پایتخت، یک بهشت واقعی بسازند. پایتخت نشینها و تهرانگردها با این چنارهای کهنسال یک دنیا خاطره دارند؛ سالهاست زیر سایه هایش…
یک خیابان و سه حادثهکوچه پس کوچه های ولیعصر حوادثی را به خود دیده که حالا جز چند قطعه عکس و چند خرده روایت، چیزی از آنها به جا نمانده. مشتی خاطره که حالا جای خود را به برجهای بلند و فروشگاههای خوش رنگ و…
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، جعفری با اشاره به برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران گفت: یکی از اصلی ترین بهره برداران این برنامه سازمان زیباسازی شهر تهران خواهد بود چراکه این سازمان متولی نور در شهر است.او ادامه داد: زمانی که…
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، فتحی با اشاره به برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران گفت: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران به دنبال پاسخ دهی به دغدغه های ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناسی و مردم شناسی حیات شبانه است.او افزود: موضوع…
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، اعطا با اشاره به برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران ادامه داد: زمانی که وضعیت شهر تهران را رصد می کنیم حیات شبانه را برای این شهر یک مطالبه می بینیم.او افزود: موضوع حیات شبانه به عنوان…
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این نشست که هدف از برگزاری آن بررسی نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود در حوزه منظر شبانه شهر تهران و ارائه راهکارهای علمی و عملی، زمینه توسعه…
چهارشنبه, 11 مهر 1397 10:07
با حضور مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود:

نشست تخصصی برنامه جامع منظر شبانه در تهران با عنوان "تهران درشب"

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، نخستین نشست تخصصی برنامه جامع منظر شبانه در تهران که به ارائه پنجمین پژوهش شهری در این خصوص میپردازد، با عنوان " تهران در شب" برگزار می‌شود.در این نشست دکتر علی اعطا، عضو شورای اسلامی…
سه شنبه, 10 مهر 1397 13:49
گزارش میدانی «چلچراغ» از پیچ وخم های طولانی ترین خیابان تهران:

راهی که از میان چنارها می گذشت

پروندهای درباره تاریخچه خیابان ولیعصر تهران؛ بلندترین خیابان خاورمیانه خیابان ولیعصر نماد تهران مدرن است؛ نشانه تمایل معماران نسل جدید به دستیابی به چشم انداز شهر مدرن. ولیعصر امروز یا پهلوی دیروز، حاصل گسترش تهران از سمت شمال در اوایل قرن جدید است؛ زمانی که…
صفحه1 از29

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه