از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود

همایش علمی - پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری

مهران هوشیار، عضو هیات داوری بخش پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

آثار پژوهشی چهارمین دوسالانه رشد کیفی قابل قبولی داشت

اردشیر میرمنگره دبیر اجرایی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

کیفیت آثار، نقطه عطف دوسالانه دیوارنگاری شهری است

آخرین اخبار

پرونده ویژه

farakhan

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه